Groeien is teamwork

Wil je als bedrijf groeien dan is teamwork het antwoord. Want in een goed functionerend team worden de hoogste prestaties bereikt. Wat maakt nu een team? En wanneer ben je een groep of een team? Hoe bouw je een goed team?

In deze blog zetten we het op een rij van het hoe tot het wat en waarom.

Waarom is teamwork noodzakelijk?

Dat teamwork cruciaal is vinden we in de sport heel logisch. In een succesvol voetbalteam loopt de samenwerking op rolletjes. Iedereen weet wat het doel is, wat zijn rol is en speelt samen om ieders talent zo goed mogelijk te benutten. Logisch want als iedereen eigenwijs zijn eigen spel gaat spelen ga je de wedstrijd natuurlijk niet winnen. Helaas zien we vaak in het bedrijfsleven dat een goed samenspel nog niet zo eenvoudig is. Hoe kom je nu tot een goed werkend team?

Wat is een team eigenlijk?

Een groep mensen kan samen aan een taak of doel werken maar is dan nog geen team. We spreken van een team als een groep mensen samenwerkt waarbij sprake is van onderlinge afstemming en wederzijdse afhankelijkheid. Deze afstemming en afhankelijkheid leiden ertoe dat er synergie ontstaat. Het hele doel van teamwork is immers dat de optelsom van het team groter is dan de optelsom van de inzet van individuele leden. Waarom zou je anders een willen team zijn. Hoe kun je deze onderlinge afstemming organiseren?

Hoe bouw je een goed team?

1. Teamwork is als iedereen nut en noodzaak ziet van samenwerken.

Doel van teamwork is het allerbeste met elkaar bereiken door samenwerken. Wil je dat mensen echt gaan samenwerken is inzicht in nut en noodzaak als eerste belangrijk. Want ieder voor zich zal denken: waarom wil ik samenwerken? Doe mij liever een bureau in de hoek en laat me mijn gang lekker gaan. Als mensen de lol en winst niet inzien wat het hun persoonlijk brengt dan wordt het trekken aan een dood paard. 

2. Teamwork kun je niet opleggen, laat het team aan zichzelf bouwen

Een team wordt een team als alle individuen betrokken zijn en gemotiveerd bijdragen aan het geheel. Dit kun je niet opleggen. Veel efficiënter is het team aan haar eigen ontwikkeling en samenwerking te laten bouwen. Met een goede facilitator die bewaakt of iedereen persoonlijk is aangehaakt in het hoe en waarom. 

3. Teamwork vraagt wekelijks evalueren, analyseren en aanscherpen

Sessies over visie, missie en strategie kennen we allemaal wel. En het doorspreken van thema’s als vertrouwen, elkaar aanspreken, fouten maken mag etc zijn allemaal heel zinvol Het echte teamwork gebeurt echter tijdens de wedstrijd. En de wedstrijd wordt elke dag gespeeld. Teamontwikkeling hoort niet iets te zijn van eens in het jaar, maar net als bij voetbal worden de prestaties beter door na iedere wedstrijd te evalueren, analyseren en aan te scherpen. Dus je zou wekelijks het evalueren en analyseren van de samenwerking op je agenda moeten zetten.

4. Teamwork als doel

Het lijkt allemaal zo logisch: aandacht hebben voor de kwaliteit van de samenwerking. De valkuil is dat we zo gericht zijn op behalen van resultaten dat we maar door hollen en de aandacht vooral richten op doorspreken van cijfers en voortgang. Stel dat we alle aandacht richten op de kwaliteit van het spel zelf.  Zoals een voetbalcoach zorgt dat ieder persoonlijk goed in zijn vel zit en optimaal presteert. Te veel druk en kracht zetten leidt immers tot blessures. De uitdaging is om dus ieder individu tot recht te laten komen in de samenwerking. Het teamwork is eigenlijk het doel en het winnen van de wedstrijd een gevolg. Door de kwaliteit van de samenwerking als doel te stellen, bouw je een kwalitatief goed functionerend team. Dat ze gezamenlijk willen scoren en winnen is evident. 

5. Diversiteit en schuring mogen er zijn

Gezonde schuring maakt dat grenzen verlegt worden en er out-of-the-box gedacht kan worden. De kunst is een constructieve dialoog te kunnen voeren met als gevolg dat een team zichzelf overstijgt met nieuwe inzichten. Diversiteit is hierbij belangrijk.  Hoe diverser het team, hoe meer creativiteit in het denkproces. Schuring wordt dan zinvol en leuk. Omdat het tot nieuwe verbinding en inzichten leidt.

5. Teamwork kun je meten

Teamwork kun je meten. Je kunt als team criteria afspreken wat je belangrijk vindt waarop je de samenwerking meet. Zo kun je denken aan vragen als: Is het doel helder, is de missie duidelijk, is jouw rol duidelijk, heb je plezier in wat je doet, spreek je je uit, voel je je veilig etc. Dus zowel op harde als zachte factoren wil je weten hoe iedereen erin zit. Het behalen van resultaten is de meetlat of de samenwerking werkt. Eenmaal een succes op resultaat, nodigt dit uit om nog meer uit de samenwerking te halen. Zo creëer je samen een vliegwiel waarin succes zich herhaalt. Bij goed teamwork wint iedereen: de teamleden halen het beste uit zichzelf en het bedrijf werkt continu aan haar innovatie en verbetering. Omdat mensen nu eenmaal willen groeien. En als je deze groei goed faciliteert groeit daarmee ook het bedrijf. 

Wil je meer weten hoe wij teambuilding inzetten om bij te dragen aan jouw bedrijfsdoelstellingen? Neem dan contact met ons op.

Andere artikelen:

Bottomlines en in2improvement slaan de handen ineen

De twee bedrijven gaan een samenwerking aan om

Lees meer

Concentreer je op waarde

Hoe weet je als organisatie of je ‘de

Lees meer

Wil jij SLIM je bedrijf toekomstbestendig maken?

Om succesvol te blijven, ontwikkelt je mkb-bedrijf zich

Lees meer

De kracht van visualisatie!

In deze blog delen we graag onze ervaringen

Lees meer

ondersteuning nodig?

Kan jouw bedrijf improvement gebruiken?